EUCROF Code of Conduct weer een stapje verder

 In Nieuws

Al enige tijd is de EUCROF bezig met het ontwikkelen van een code voor de GDPR ten behoeve van CROs maar ook de farmaceutische bedrijven. Bij het invoeren van de code, kunnen de standaard contractuele clausules en corporate rules worden vervangen mits beide partijen (sponsor en de CRO) zich houden aan de code en voldoen aan alle verplichtingen van de desbetreffende geleverde services.

De code is dit jaar verder uitgebreid en ontwikkeld. Een laatste review en overleg van de draft zal nog in december plaatsvinden met de Franse DP autoriteit: de CNIL. In 2021 zal de finale versie worden voorgelegd aan alle EU member states DP autoriteiten. De Code zal ook worden voorgelegd aan alle externe (o.a. EFPIA en ACRO) en interne partijen (EUCROF) middels webinars en overleggen. Bij een breed draagvlak van de code zal men dit verder professionaliseren met een raad van toezicht, SOPs en uiteraard financiële ondersteuning. De werkgroep heeft een Europese subsidieaanvraag gedaan om deze komende activiteiten en professionalisering verder te kunnen bekostigen. Men verwacht daar begin 2021 meer nieuws over te horen. Mocht een lid geïnteresseerd zijn om verder mee te denken voor dit initiatief in de desbetreffende werkgroep, ook hier kunt u zich aanmelden onder info@acron.nl

Recent Posts