Never waste a good crisis

 In Nieuws

“Never let a good crisis go to waste” zou Winston Churchill rond 1945 gezegd hebben bij de vorming van de Verenigde Naties. Dat was uiteindelijk goed nieuws voor de samenwerking van volkeren, maar daarvoor zat de wereld wel een aantal jaren in de penarie, anders zou het geen crisis mogen heten.

De Corona-crisis lijkt in Nederland op z’n retour. Maar de eerste weken, zo rond de tweede helft van maart, waren absurdistisch en onzeker. Het duurde niet lang voordat het ACRON-bestuur besloot om wekelijks bij elkaar te komen, virtueel natuurlijk. Er was veel te bespreken; lopend klinisch onderzoek werd in Nederland gestopt en monitors werd de toegang tot het ziekenhuis ontzegd, om maar een paar zaken te benoemen. Het resultaat was een intensievere samenwerking tussen de bestuursleden, maar ook naar buiten toe werden de banden met werkgroepen en andere organisaties aangehaald. De bijdrage van onze voorzitter, in zijn rol als lid van het algemeen bestuur van de DCRF, bij de enquête over de impact van COVID-19 op klinisch onderzoek, is daar een goed voorbeeld van.

Ook persoonlijk bemerk ik groei. Virtuele meetings waren altijd al een onderdeel van mijn werk; zo werden de ACRON-bestuursvergaderingen afwisselend online en dan weer face-to-face georganiseerd. Maar wekenlang ondergedompeld worden in aaneensluitende meetings via Teams, Skype of Web-ex maakt dat je aanpast. Het resultaat is verhoogde efficiëntie, en de drempel om de camera aan te zetten tijdens een Teams meeting is sterk verlaagd. En zo geldt: “elk nadeel heeft zijn voordeel” om de uitdrukking maar dichter bij huis te houden.

Rob Zuiker,

Vice voorzitter en penningmeester ACRON

Recent Posts