COVID-19 nuttige links

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep en zorgt voor een nieuwe realiteit. Veel lopende studies zijn uitgesteld. CRA’s worden niet meer tot sites toegelaten. Ziekenhuizen veranderen [...]

INVLOED ECTR OP FASE 1 ONDERZOEK

De fase 1 werkgroep is volop bezig geweest met de nieuwe Clinic Trial Regulation, een nieuwe wet die publicatie van onderzoeksresultaten verder reguleert en negatief is voor fase I werk en [...]

CLINICAL TRIAL AGREEMENT

Om de review binnen een onderzoekscentrum en de medisch ethische toetsing te vereenvoudigen, is in 2015 een standaard modelovereenkomst voor klinisch onderzoek dat wordt geïnitieerd en [...]

ALTERNATIEF SYSTEEM VOOR VIP CHECK

De werkgroep voert collegiaal overleg over allerlei praktische zaken binnen de fase I leden. Daarnaast is de werkgroep in 2015 actief geweest met een alternatief systeem voor VIP-check, een [...]

Toegang tot EPD

TOEGANG TOT EPD De toegangsprocedures tot EPD’s verschilt per onderzoekscentrum. Dit leidt tot vertraginging bij de opstart van onderzoek. Het project Toegang EPD richt zich op het vereenvoudigen [...]