Resultaten onderzoek leervoorkeuren life science-professionals

 In Nieuws

In het voorjaar heeft GCP Central ACRON leden en andere life science-professionals uitgenodigd om een enquête in te vullen over hun leervoorkeuren met betrekking tot de ECTR, GCP en andere regels en voorschriften van toepassing op klinisch onderzoek. De onderzoeksresultaten helpen ons om de trainingen in de DCRF Academie en myGCP te verbeteren. myGCP is de leeromgeving voor iedereen die betrokken is bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het leerplatform is ook de basis voor de DCRF Academie, waarin door de DCRF de ECTR trainingen worden aangeboden. De online trainingen in myGCP zijn gebaseerd op ‘continuous learning’, een leermethode die GCP Central zelf heeft ontwikkeld.

In de enquête waren vragen opgenomen wanneer en hoe life science-professionals willen leren over de regels en voorschriften die van toepassing zijn op klinisch onderzoek. In totaal hebben 211 respondenten de vragenlijst ingevuld en willen we graag deze interessante onderzoeksresultaten met de ACRON leden delen. Een aantal resultaten:

  • De respondenten vinden up-to-date GCP kennis essentieel voor de uitvoer van hun functie.
  • De respondenten geloven dat GCP kennis in hoge mate bijdraagt aan de kwaliteit van de opzet en uitvoer van klinisch onderzoek.
  • 60% van de respondenten besteedt maandelijks tussen de 10 minuten tot 2 uur aan rol-specifieke training, daarvan werd 11-30 minuten besteed aan training in GCP en regelgeving (door 40% van de 60%).
  • Tweederde van de respondenten zouden bij voorkeur tussen de 10 minuten tot 2 uur aan GCP en regelgeving training besteden.
  • De meerderheid van de respondenten zou dit het liefst doen met korte leermomenten, in plaats van tijdens officiële trainingsbijeenkomsten.
  • Ook geeft meer dan de helft van de respondenten aan het liefst digitaal te willen leren en gaven ze inzicht in wat essentiele eisen zijn bij online tools.

De enquête resultaten geven bruikbare inzichten in de leervoorkeuren van de huidige research professionals in CRO, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen en geeft ruimte voor de implementatie van een continuous learning strategie in onze bedrijven en industrie. Wil je het volledige onderzoeksverslag lezen? Klik dan op onderstaande link:

https://gcpcentral.com/gcp-central-news/your-gcp-learning-preferences-discovered/

Voor meer informatie over het onderzoek, de resultaten of voor vragen over continuous learning kan je contact opnemen met Marieke Meulemans, GCP Central marieke@gcpcentral.com

Recent Posts