Vakinhoudelijke samenwerking op Europees niveau

 In Nieuws

Net als bij de ACRON, vormen de werkgroepen van de EUCROF een belangrijk onderdeel van de activiteiten in het veld. De EUCROF werkgroepen vertegenwoordigen de verschillende werkgroepen per werkgebied, samengesteld uit deelnemers uit verschillende landen. De vertegenwoordiging door ACRON, namens Nederland, is in 2020 sterk toegenomen!

ACRON leden zijn actief in de volgende werkgroepen:

  • Clinical Trials Centres
  • Events and Training
  • Real World Data & Digital Health
  • Paediatric
  • Patients’ Association
  • Remote SDV/SDR task force

Echter, de EUCROF heeft nog meer werkgroepen, waar nog plekken beschikbaar zijn! De werkgroepen Pharmacovigilance, New Technologies, Medical Devices, Communication (inclusief congres commissie voorjaar 2022), Early Phase Research en Clinical Trials Legislation zoeken nieuwe werkgroepleden. Daarnaast wordt de EUCROF regelmatig gevraagd om bepaalde EMA voorstellen en vraagstukken te reviewen en van commentaar te voorzien. Ook hier is behoefde aan experts die willen bijdragen (NB hier zijn soms korte deadlines aan verbonden).

Tijdens de meetings van het ACRON community platform worden de laatste ontwikkelingen en activiteiten van de werkgroepen (ook van de EUCROF) besproken en gedeeld met de andere leden. Op deze manier zijn alle ACRON vertegenwoordigers in werkgroepen en platforms op de hoogte van de activiteiten op nationaal en internationaal niveau.

Ben je werkzaam bij een ACRON lid en heb je interesse om de ACRON te vertegenwoordigen in / bij één van de bovenstaande werkgroepen of activiteiten? Bij deze nodigen wij je van harte uit! Je kunt je interesse kenbaar maken door middel van een e-mail aan info@acron.nl.

Recent Posts