Van de voorzitter

 In Nieuws

Beste leden,

Graag had ik jullie afgelopen najaar gezien tijdens een groots op gezette viering van ons 25 jarig jubileum. We hadden een hele mooie locatie al geregeld, een interessant programma op hoofdlijnen gemaakt met aansprekende sprekers en een uitstekende dagvoorzitter. In plaats daarvan hebben we elkaar via Teams nog even kunnen zien, onze updates gedaan en een (wel heel leuke) Boom Chicago training gedaan. Nee, op het gebied van het klassieke netwerken zal 2020 niet de boeken in gaan als een hoogtepunt.

Dat we ons dit jaar allemaal nog lang zullen heugen lijdt voor mij geen twijfel. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is waar we over tien jaar dan precies aan terug zullen refereren. Welke fundamentele veranderingen zullen we dan toewijzen aan deze periode. Praten we dan over ‘vroeger’, als de tijd waarin we aan de lopende band collega’s naar ziekenhuizen lieten rijden in diesels en daar dan lieten inloggen op systemen om te controleren of de onderzoekers zich wel aan het protocol hielden en of alle onverwachte bijwerkingen wel werden gerapporteerd? Praten we dan over ‘toen’, toen de ontwikkeltijd van een geneesmiddel vaak meer dan tien jaar duurde, vreselijk duur was en dat het onderzoek helemaal in het ziekenhuis zich afspeelde en niet bij patiënten thuis? Of de tijd dat het nog van deelname van de behandelaar aan een studie afhing of een patiënt toegang had tot nieuwe innovatieve behandelingen?

Laten we met elkaar, in deze jaarlijkse tijd van bezinning, even een moment stilstaan bij hoe onze wereld op dit moment in beweging is, en welke stappen of zelfs sprongen voorwaarts we nu kunnen en ook moeten maken. De samenwerking in de hele keten rondom vaccin ontwikkeling heeft ons een prachtig model gegeven hoe we in de toekomst sneller en slimmer kunnen samenwerken om geneesmiddelen en andere innovatieve behandelingen naar de patiënt te krijgen. Een gedeelde verantwoordelijkheid vanuit overheden, regulatoire instanties, het bedrijfsleven, de wetenschap en de zorgprofessionals; natuurlijk voor en samen met de patiënt.  

Ik wens jullie fijne feestdagen toe en een succesvol 2021!

Bart Scheerder

Recent Posts