Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om ons bestuur te versterken!

 In Geen categorie

De samenstelling van het bestuur van de ACRON zal binnenkort veranderen. Voor één bestuurslid zit de termijn er bijna op: Rob Zuiker, penningmeester neemt eind dit jaar afscheid, Sietske Barentsz, secretaris zal het bestuur in juni 2023 verlaten. Hierbij een oproep aan onze leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Iets voor jou? Neem dan contact op met het ACRON secretariaat (info@acron.nl).

Zie hieronder het bestuursprofiel:

Taken / bevoegdheden:

 • Is belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging
 • Heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de operationele activiteiten
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de betrokken partijen in het veld
 • Is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid
 • Draagt zorg voor de mogelijkheid tot controle
 • Vergadert maandelijks telefonisch en 2x per jaar face to face met de andere leden van het Bestuur

Profiel: 

 • Is 1-2 uur per week beschikbaar om inhoud te geven aan de functie
 • Is ruim bekend met het proces en het krachtenveld in klinisch onderzoek
 • Komt uit de wetenschappelijke wereld, bestuurslagen van onderzoeksinstellingen of bedrijfsleven en heeft kennis van het werkgebied waarin ACRON opereert
 • Beschikt over een adequaat netwerk
 • Is slagvaardig in het aanpakken van projecten
 • Geniet een hoge mate van onafhankelijkheid

Wat biedt de ACRON?

 • Vergoeding van reiskosten op basis van OV 2e klas. De functie zelf is onbezoldigd.
 • Een uitgelezen kans om het eigen netwerk uit te breiden door samenwerking met de koepels die binnen de ACRON actief zijn
 • Ondersteuning door een professioneel secretariaat
Recent Posts