The European CRO Federation (EUCROF)

De EUCROF ontwikkelt opleidingen en educatieve programma’s op het gebied van klinisch onderzoek en deelt informatie over de ontwikkelingen in het klinisch onderzoek met professionals in de gezondheidszorg op internationaal niveau. De EUCROF biedt een aantal ACRON leden de mogelijkheid om, middels de inbreng van hun expertise in de EUCROF werkgroepen, internationale ervaring op te doen, te netwerken en kennis te delen. De meest succesvolle, actieve werkgroep is Paediatric. Andere EUCROF werkgroepen zijn: Clinical Trials Legislation, Communication, Early Phase Research, Education and Training, Late Phase, Medical Devices, New Technology, Outsourcing management en Pharmacovigilance.

De samenwerking tussen EUCROF en EMA heeft zich in de afgelopen periode flink verstevigd, resulterend in een groeiend aantal EUCROF leden (waaronder ACRON vertegenwoordigers) in diverse Europese expert werkgroepen. Tevens heeft EMA een aantal EUCROF experts uitgenodigd actief deel te nemen aan de diverse geplande validatie rondes van de EU Clinical Trial portal.

Jaarlijks organiseert de EUCROF organiseert een goed bezocht congres (o.a. in Parijs en Praag). Naast deze congressen organiseert de EUCROF goed bekeken webinars, onder andere op het gebied van regulatory affairs. ACRON leden worden via het secretariaat op de hoogte gehouden van geplande (digitale) EUCROF evenementen en worden van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Als organisatie die aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van EUCROF, heeft ACRON altijd een kritische maar opbouwende stem gehad in deze vereniging. ACRON-vertegenwoordigers Tanja Hoffman en John Blank leverden in 2015 een actieve bijdrage aan de EUCROF, onder andere aan de vernieuwing van de statuten. Dit traject, door Tanja en John benoemd tot het “EUCROF 2.0 –project”, startte in 2014 maar is tot op heden niet geheel afgerond.

Website EUCRON: http://www.eucrof.eu

Contact

Heb je vragen over ACRON? Neem eenvoudig contact met ons op.