Door Bart Scheerder

Op Europees niveau wordt er hard gewerkt aan éénduidige richtlijnen voor het uitvoeren van klinisch onderzoek ten tijde van COVID-19. Met regelmaat volgen de updates over de richtlijnen elkaar op en daarin komt steeds meer naar voren dat een aantal belangrijke knelpunten rondom de voortgang van reeds lopend onderzoek moeten worden geadresseerd. De belangrijkste knelpunten nu zijn de distributie van geneesmiddelen binnen trials en het kunnen uitvoeren van monitor werkzaamheden met in het bijzonder aandacht voor SDV op afstand.

De EUCROF, de Europese CRO-federatie, heeft het verzoek ontvangen om op die discussie input te leveren. ACRON-voorzitter Bart Scheerder heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een beeld te schetsen tegen welke problemen we in de Nederlandse context aanlopen en waar mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Ook benadrukte hij de urgentie van de huidige situatie, waarin het voor opdrachtgevers van klinisch onderzoek steeds lastiger wordt om aan hun verantwoordelijkheid te voldoen gedegen toezicht te houden op het onderzoek.

De adviezen zijn door EUCROF integraal meegenomen richting de EU en we hebben de hoop dat deze zullen worden meegenomen in de volgende versie van de richtlijnen. Meer nieuws daarover hopelijk snel!

Contact

Heb je vragen over ACRON? Neem eenvoudig contact met ons op.