Nieuw bestuurslid in het bestuur van de ACRON

 In Nieuws
Met ingang van 13 juni is Carmen Dirksen toegetreden tot het dagelijks bestuur van de ACRON. Zij volgt Sietske Barentsz op.
In 1992 heeft Carmen in Maastricht de opleiding Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) afgerond. Vervolgens is zij als onderzoeker gestart bij de afdeling Chirurgie van – toen nog – het academisch ziekenhuis Maastricht en in 1998 gepromoveerd op het onderwerp ‘Health Technology Assessment (HTA) van laparoscopische chirurgie’. Daarna is zij als senior onderzoeker aan de slag gegaan bij de afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment (KEMTA) van het Maastricht UMC+, waarvan de laatste 10 jaar als leidinggevende en met een leerstoel in HTA.

In 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM), waar zij als directeur leiding mag geven aan zo’n 85 hoog opgeleide en enthousiaste collega’s. CTCM BV is een dochteronderneming van het Maastricht UMC+, die mensgebonden (klinisch) onderzoek binnen én buiten het Maastricht UMC+ ondersteunt met een breed pakket aan diensten. Daarnaast zijn ze de contractpartner voor extern gefinancierd (commercieel) onderzoek.

Carmen combineert haar huidige functie als directeur CTCM nu nog met het begeleiden van een aantal promovendi. Afgezien van het feit dat zij dit leuk en inspirerend vindt, helpt het haar ook om voeling te houden met wat er leeft en speelt bij klinisch onderzoek(ers). Zij zou in het ACRON bestuur, vanuit haar eigen achtergrond, netwerk, bestuurlijke ervaring én enthousiasme, graag meedenken over het verstevigen van de banden tussen de academie en bedrijfsleven en – in het algemeen – het versterken van medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
Recent Posts