TOEGANG TOT EPD

De toegangsprocedures tot EPD’s verschilt per onderzoekscentrum. Dit leidt tot vertraginging bij de opstart van onderzoek. Het project Toegang EPD richt zich op het vereenvoudigen van toegang tot en datamonitoring in EPD’s, waardoor vertraging kan worden voorkomen. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met alle betrokken partijen.

In samenwerking met deze partijen is een checklist t.b.v. de validatiestatus van een EPD ontwikkeld. Daarnaast is door ACRON en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen een document ontwikkeld dat de CRA / monitor, met het tonen van een ID bewijs, op het niveau van de contractpartijen toegang verschaft tot de benodigde data.

De werkgroep EPD is ondertussen ondergebracht onder de vlag van DCRF http://dcrfonline.nl/werkgroepen/epd/

Contact persoon namens de ACRON is Lydeke Schimmel (Quintiles).

Most Recent Projects