Leden aan het woord: Marieke Bons, Project Manager Home Care Service – Clinical Trial Service B.V.

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Marieke Bons
Bedrijf: Clinical Trial Service B.V.
Functienaam: Project Manager Home Care Service

Wie ben je, waar werk je, wat is jouw functie? Wat houd dat in?
Ik werk als Project Manager Home Care Service bij Clinical Trial Service BV (CTS), een CRO die zich richt op projectmanagement, monitoring, EC indieningen, ICH-GCP trainingen en internationale thuiszorg service voor klinische studies. Ik coördineer thuiszorg service voor patiënten die mee doen aan klinische studies. Ik rekruteer geschikte, ervaren en flexibele verpleegkundigen, train ze op studie specifieke activiteiten die wij bij patiënten thuis zullen uitvoeren, en zorg dat ze hiervoor de materialen in huis hebben. Ik houd nauw contact met de verpleegkundigen, onderzoekscentra en de opdrachtgevers, om te zorgen dat alle bezoeken goed uitgevoerd worden, alle partijen geïnformeerd zijn over komende bezoeken en al uitgevoerde bezoeken en de documentatie aan de juiste personen geleverd worden.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?
Patiënten die meedoen aan klinische studies, moeten regelmatig naar het onderzoekscentrum voor studie gerelateerde activiteiten. De frequentie van de bezoeken, de afstand tot het onderzoekscentrum en de gezondheid en mobiliteit van de patiënt, kunnen de oorzaak zijn dat patiënten niet iedere keer naar het onderzoekcentrum willen en daarom niet aan een klinische studie mee willen doen. Dit bemoeilijkt het rekruteren en kan een hoge drop out rate veroorzaken.

Om het voor patiënten aantrekkelijker te maken om toch mee te doen, kunnen bepaalde activiteiten (zoals o.a. bloedafnames, medicatie toediening, meten van vitale functies, rapporteren van bijwerkingen en concomitante medicatie) ook thuis of op een andere locatie zoals werk of school gedaan worden door verpleegkundigen. Op deze manier draagt de thuiszorg service bij om meer patiënten in een studie te includeren en te behouden, en daarmee klinische onderzoeken succesvoller te maken, wat uiteindelijk als resultaat heeft dat nieuwe middelen sneller op de markt komen en daarmee beschikbaar worden voor alle patiënten.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?
Op dit moment houd ik mij vooral nog bezig met het coördineren van studies. Maar als de thuiszorg service blijft groeien, zal er meer vraag zijn naar bijvoorbeeld line managers home care service, evenals personen die de processen rondom de thuiszorg service steeds verder zullen uitwerken en optimaliseren, bijvoorbeeld door digitale systemen te gaan ontwikkelen.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland?
Ik merk dat de thuiszorg service met name onder onderzoekers en CRA’s nog onbekend terrein is. Daarom kiezen ze soms liever de bekende weg, zonder de thuiszorg service aan te bieden aan hun patiënten. Het is ook lastig, met name voor de onderzoeker, om activiteiten uit handen te geven aan een partij buiten zijn/haar studie team. Als wij benaderd zijn door een farmaceut om mee te werken aan hun klinisch onderzoek, benader ik de onderzoekers en eventueel de CRA’s om deze service verder uit te leggen, ze bekend te maken met de procedures en te overleggen voor welke patiënten dit eventueel een goede optie zou zijn om toch mee te kunnen doen aan het onderzoek.    

Wat verwacht je van de ACRON?
ACRON zou een grote rol kunnen spelen in het kenbaar maken van de thuiszorg service voor patiënten onder onderzoekers en CRO’s, zodat dit uiteindelijk een standaard optie en/of onderdeel wordt in het uitvoeren van klinische studies.

Recent Posts