Leden aan het woord: Sandra Jansen, Clinical Research Consultant

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Sandra Jansen

Bedrijf: TAPAS Group B.V.

Functienaam: Clinical Research Consultant, freelancer

Wie ben je en wat houdt je functie in?

Mijn naam is Sandra Jansen en ik ben freelancer en tevens partner van de TAPAS Group. Afhankelijk van het aangenomen project ben ik zoal werkzaam voor farmaceutische bedrijven of CRO’s en kunnen de werkzaamheden variēren van bijvoorbeeld CRA-werk, study-start up specialist activiteiten, projectmanagement tot het doen van een audit.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?

De TAPAS Group bestaat uit een team van 5 zeer ervaren professionals op het gebied van klinisch onderzoek. Door het verenigen van onze vaardigheden, expertise en ervaring is de TAPAS Group een krachtige maar vooral ook een pragmatische partner voor verschillende spelers in het klinisch onderzoeksveld.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?

Mijn ervaring is dat je als freelancer door de verschillende opdrachten en opdrachtgevers, veel ervaring opdoet op verschillende vlakken van het klinisch onderzoek, op verschillende indicatiegebieden en ook binnen heel uiteenlopende organisaties. Deze variatie maakt het werk zeer uitdagend, geeft je meerwaarde en het houdt je tegelijkertijd scherp. Momenteel is er binnen het klinisch onderzoek vraag naar ervaren krachten. Ook voor freelancers biedt dit mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland?

Met de wet en regelgeving en vooral de vele SOPs, moeten we voorkomen niet te verzanden in onnodig veel en complexe regels en procedures maar moeten we ons blijven afvragen wat we doen en vooral waarom we iets doen. De grootste uitdaging is dan ook om de uitvoering van klinisch onderzoek te verbeteren door gebruik te maken van heldere processen, open communicatie en het inzetten van de juiste expertise.

Wat verwacht je van de ACRON?

Als kleine speler in het veld is het moeilijk gehoord te worden. Dit wordt wel mogelijk door de ACRON die collectieve belangen van de leden behartigt. Dit komt niet alleen ten goede aan het klinisch onderzoek binnen Nederland maar zet Nederland ook beter op de kaart.

Daarnaast is de ACRON een mooi platform om kennis en ervaring uit te wisselen en om in contact te blijven met leden onderling. Ik hoop van harte dat dat zo blijft!

Wil je ook jouw verhaal vertellen? Dat kan! Neem contact op met het secretariaat.

Recent Posts