ACRON EU CTR/CTIS klankbordgroep

 In Nieuws

We hebben als ACRON-bestuur gemerkt dat er veel praktische vragen in het veld zijn over de EU CTR en indieningen in CTIS. Daarom willen wij als ACRON-bestuur voorstellen een ACRON EU CTR/CTIS klankbordgroep op te richten als forum, waarin ACRON leden ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen aan hun concullega’s over EU CTR en/of CTIS. Deze klankbordgroep zal worden voorgezeten door Arnet van den Brink van ICON en Lisa Heckenmuller van PPD. Zowel Lisa als Arnet zitten in de DCRF EU CTR/CTIS werkgroep en zijn dus goed op de hoogte van wat er speelt en kunnen ook feedback uit de ACRON EU CTR/CTIS klankbordgroep inbrengen in de DCRF-werkgroep.
 
Zouden jullie willen navragen binnen jullie organisaties wie interesse heeft om aan te sluiten bij deze klankbordgroep? Hoe meer mensen aansluiten hoe waardevoller deze klankbordgroep zal worden!
 
Namen graag doorgeven aan info@acron.nl.

Recent Posts