Agenda van de ACRON

De ACRON is de branchevereniging van CRO’s in Nederland. Wij behartigen de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven (leden). Dit doen we door middel van het organiseren van bijeenkomsten, zowel besloten als open, netwerk en lobby activiteiten met als voornaamste doel om Nederland als onderzoeksland optimaal te laten functioneren. Bekijk hieronder de agenda van evenementen van de ACRON en Contract Research Organisaties (CRO’s) in Nederland:

Evenement details:

 • di
  17
  jan
  2023

  DCRF Online-symposium CTR

  09:00 - 11:30 uurWebinar

  Datum: 17 januari 2023

  Tijd: 09:00 – 11:30 uur

  Op 31 januari 2023 treedt de European Clinical Trial Regulation (CTR) definitief in werking. Het doel van deze nieuwe wetgeving is Europese centralisatie en harmonisatie van toetsingsprocedures voor klinische trials met geneesmiddelen, waarmee de EU aantrekkelijker kan worden voor het doen van geneesmiddelenonderzoek. Deze verandering heeft ook grote gevolgen voor de onderzoekspraktijk in Nederland. Voor alle lidstaten betekent de implementatie van deze verordening dat nationale procedures moeten zijn omgevormd om aan te sluiten in de Europese context. Dat kan alleen als we samenwerken en veranderen.

  Waarom deze bijeenkomst?

  Het afgelopen jaar is een overgangsperiode geweest waarin iedereen ervaring heeft kunnen opdoen met deze nieuwe wetgeving. Hierin hebben we gemerkt dat er in de praktijk nog veel vragen leven over de implementatie van de CTR in de eigen werksituatie, terwijl de definitieve invoeringsdatum snel dichterbij komt. Juist nu er niet meer alleen wordt voorbereid maar er in de praktijk onder de nieuwe wetgeving moet worden gewerkt, komen de praktische uitdagingen bovendrijven.

  Tijdens dit symposium informeren wij jou over de definitieve inwerkingtreding van de CTR, waarbij het hoe en waarom van de CTR  vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Daarnaast lichten de sprekers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe wat de aandachtspunten en de kansen zijn in het kader van de CTR implementatie.

  Voor wie?

  De doelgroep van het symposium betreft het onderzoeksveld in brede zin (onderzoeksgroepen, artsen, verpleegkundigen, researchinstellingen, CRO’s, study startups, CRA’s, wetenschapscoördinatoren, sponsors etc.). Deelname is gratis. Aanmelden kan via de volgende link: DCRF online-meeting CTR

  Indien er bij voorbaat al inhoudelijke vragen zijn over de CTR kunnen deze gestuurd worden naar ctr@dcrfonline.nl. De organisatie kan deze vragen dan betrekken bij de voorbereiding van het symposium.

Contact

Heb je vragen over ACRON? Neem eenvoudig contact met ons op.