DCRF survey Clinical Trial Regulation

 In Nieuws

Sinds 31 januari 2023 moet ieder nieuw geneesmiddelenonderzoek worden ingediend conform de Europese Clinical Trial Regulation (CTR). Inmiddels wordt dus al enige tijd gewerkt onder de nieuwe regelgeving. De DCRF heeft een survey opgesteld ter monitoring van het gebruik van de bijbehorende nieuwe processen en templates. Op basis van de resultaten van de survey zal de Stuurgroep CTR van de DCRF beslissen welke ondersteuning er nodig is om de implementatie in het veld te optimaliseren.

De vragen van de survey zijn rol specifiek (toetsende instantie, verrichter of deelnemend centrum) opgesteld. Klik op de link van de survey die van toepassing is op uw rol. Indien uw rol per studie kan verschillen, is het verzoek om de survey afzonderlijk voor de toepasselijke rollen in te vullen.

DCRF survey Clinical Trial Regulation – Dutch Clinical Research Foundation (dcrfonline.nl)

Recent Posts